شوق پرواز
قصه آدم، قصه پیله است و پروانه، قصه تنیدن است و پاره کردن. قصه به در آمدن، قصه پرواز ...
قالب وبلاگ

بسم الله الرحمن الرحیم
سالروز پیروزى انقلاب عظیم ایران را به مستضعفین جهان و مسلمانان عموما و ملت شریف و شـجـاع ایـران تـبـریـک عـرض مـى کـنـم . در چـنـیـن روز فـرخـنـده اى حـق بـر باطل و جنود رحمانى بر اولیاء شیطان و حزب الله بر طاغوت و طاغوتیان غلبه نمود و حـکـومـت عـدل اسـلامى مستقر گردید و دست انتقام حق از آستین ملت رزمنده ایران بیرون آمد و نـصـرت اعـجازآمیز اسلام بر کفر تحقق یافت . در چنین روز مسعودى همبستگى قشرهاى ملت دلیر روزافزون و ارتش و سایر قواى انتظامى وفادارى خود را به اسلام و ایران نشان دادنـد و مـیـهـن خـود را از شـر طـاغـوت هـاى زمـان کـه در راس آنـان دولت آمریکاست رهائى بخشیدند.
درود بـر چـنـیـن مـلت زنـده و هوشیار و آفرین بر قواى انتظامى و سپاه پاسداران انقلاب اسلامى . جاوید باد پرچم پرافتخار الله اکبر که رمز پیروزى معجزه آساى ملت بزرگ ایـران اسـت . پـیـروزى عـظـیـمـى کـه در ظـرف یـک سال فقط یک سال دفتر سیاه جباران را به هم پیچید و اساس جمهورى اسلامى را برقرار نـمـود. آنـچـه در انـقـلابـات غـیـر اسـلامـى در سـال هـاى طـولانـى حـاصـل نـشـد در سـایـه اسـلام بـراى مـلت عـزیـز مـا در ظـرف یـک سال تحقق یافت و آنچه در انقلاب ها با کشتار میلیونى و زندان میلیون ها به ثمر رسید در انـقـلاب مـا بـا کـمـتـریـن ضـایـعـه و بـزرگـتـریـن دسـتـاورد حـاصـل شد. ما گر چه شهداى گرانمایه و جوانان برومندى را از دست دادیم و برادران و خواهران معلول و ناقص العضو به جاى گذاشتیم ، شهدائى که نور انقلابمان و خواهران و بـرادران مـعـلولى کـه سـرمـایـه انـقلاب اسلامى ما هستند و از احترام خاصى در میان ملت قـدرشـنـاس مـا بـرخـوردارنـد ولى در عـوض مـلتـى بـزرگ را نـجـات دادیـم و چـنـگـال گـرگـان آدمخوار، وحشیان به صورت آدمى را از شریان حیات امتى عظیم الشان قطع کردیم و با خواست خداوند و اراده مصمم ملت عزیز تا ابد صحنه میهن اسلامى خود را از لوث وجـود جنایتکاران بى فرهنگ و خیانتکاران غارتگر پاک و در تحت لواى پربرکت الله اکبر براى هم میهنان خود آزادى و استقلال را تاءمین نمودیم .
مـن بـارهـا گـفـتـه ام و هم اکنون اعلام مى کنم که ایران باید تا قطع تمام وابستگى هاى سـیـاسـى ، نـظـامـى ، اقتصادى و فرهنگى خود از آمریکا به مبارزات قاطع خود علیه این جـهانخوار بیرحم ادامه دهد و بعد در صورتى که ملت بیدار و شریف ما اجازه دهد، ارتباط بسیار عادى خود را در حد سایر کشورها با آمریکا
بـرقـرار مـى کـنـنـد. مـن بـارهـا گـفـتـه ام و در ایـن روز بـزرگ مى گویم تا قطع تمام وابـسـتـگـى هـا بـه تـمام ابرقدرت هاى شرق و غرب ، مبارزات آشتى ناپذیرانه ملت ما عـلیـه مـسـتـکـبـریـن ادامـه دارد. هـمـه مـى دانـیـم کـه جهان اسلام در انتظار به ثمر رسیدن کـامـل انـقـلاب مـاسـت ، مـا از تـمـام کـشـورهـاى زیـر سـلطـه بـراى به دست آوردن آزادى و استقلال کاملا پشتیبانى مى نمائیم و به آنان صریحا مى گوییم که حق گرفتنى است ، قیام کنید و ابرقدرت ها را از صحنه تاریخ و روزگار براندازید. من بارها گفته ام و هم اکنون هشدار مى دهم که اگر شرق ستم کشیده و آفریقا به خودشان متکى نباشند، تا ابد گرفتارند. بیائید روى پاى خودتان بایستید و بر غرب بتازید و آنان را از میدان بدر کـنـیـد. مـن از گـوشه بیمارستان به آفریقا و شرق و زیر سلطه و تمام کشورهاى تحت سـتـم اخـطـار مـى کـنم که متحد شوید و دست آمریکاى جنایتکار را از سرزمین هاى خود قطع کـنـید. دست آمریکا و سایر ابرقدرت ها تا مرفق به خون جوانان ما و سایر مردم مظلوم و رزمنده جهان فرو رفته است . ما تا آخرین قطره خون خویش با آنان شدیدا مى جنگیم ، چرا که مرد جنگیم . ما انقلابمان را به تمام جهان صادر مى کنیم چرا که انقلاب ما اسلامى است و تا بانگ لااله الاالله و محمد رسول الله بر تمام جهان طنین نیفکند مبارزه هست و تا مبارز در هـر کـجـاى جـهـان علیه مستکبرین هست ما هستیم . ما از مردم بى پناه لبنان و فلسطین در مقابل اسرائیل دفاع مى کنیم .
اسـرائیـل ایـن جـرثـومـه فـسـاد هـمـیـشـه پـایـگـاه آمـریـکـا بـوده اسـت . مـن در طـول نـزدیـک بـه بـیـسـت سـال خـطر اسرائیل را گوشزد نموده ام باید همه بپا خیزیم و اسرائیل را نابود کنیم و ملت قهرمان فلسطین را جایگزین آن گردانیم . ما از ملت مسلمان و دلیـر افـغـانـسـتـان کـامـلا پـشـتـیـبانى مى کنیم . ملتى که علیه تجاوزگران به مبارزه برخاسته بدانند که خدا با آنان است هر چه بیشتر صفوف خودشان را فشرده تر کنند و با ایمان راسخ بجنگند تا پیروز شوند و بدانند که پیروزى نزدیک است .
ملت عزیز ایران ! شما شرق تجاوزگر و غرب جنایتکار را به وحشت انداخته اید هیچ گاه بـا هـیـچ قـدرتـى سـازش نـکـنـیـد کـه یـقـیـن دارم نـمـى کـنـیـد و هـر کـس در هـر مـقـام کـه خـیـال سـازش بـا شـرق و غرب را داشت بى محابا و بدون هیچ ملاحظه اى او را از صفحه روزگـار بـرانـدازیـد کـه سـازش با شرق و غرب خودباختگى است و خیانت به اسلام و مـسـلمـیـن اسـت . امـروز روز شـهادت و خون است و ما هر روز انتظار همه گونه توطئه را در سـراسـر ایـران داریـم ولى مـکـتب اسلام عزیزمان دستور مى دهد تا دست از آزادى خواهى و اسـتـقـلال طـلبـى بـرنداریم و ما نیز برنخواهیم داشت . اینجانب مع الاسف به واسطه منع پزشکان نتوانستیم در جشن ملت غیور و ارتش اسلامى شرکت کنم ولى دلم با ملت شریف ، ارتـش اسـلامى ملى و سپاه پاسداران است و دعاى ناچیزم بدرقه آنان و تا رمقى دارم چون خـادمـى فـداکـار در خـدمـت هـمـه هـسـتـم و از خداوند متعال عظمت اسلام و رفاه جامعه مسلمین را خواستارم .
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

روح الله الموسوى الخمینى

[ ۱٩ بهمن ۱۳۸۸ ] [ ٢:۱٧ ‎ب.ظ ] [ جامانده ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

از کوفه نسیم مرگ می وزد ، نسیمی که بوی خون گرفته است ... ای دل ؟ تو چه می کنی ؟ می مانی یا می روی ؟ داد از آن اختیار که تو را از حسین جدا می کند ! هر انسانی را لیلة القدری است که در آن ناگزیر از انتخاب می شود و حر را نیز شب قدری این چنین پیش آمد ... عمر بن سعد را نیز ... من و تو را هم پیش خواهد آمد . ( سید شهیدان اهل قلم )
نويسندگان
صفحات اختصاصي
امکانات وب


?