جاوید به اسم اعظم الله است

چهار رباعی زیبا از پیر و مرادم خمینی کبیر(روحی فداه) :

 

 

 جمهوری اسلامی ما جاوید است                           دشمن ز حیات خویشتن نومید است

 آن روز که عالم ز ستمگر خالی است                       ما را و همه ستمکشان را عید است

                                                      * * *

 جمهوری ما نشانگر اسلام است                          افکار پلید فتنه جویان خام است

 ملت به ره خویش جلو می تازد                            صدام به دست خویش در صد دام است

                                                      * * *  

این عید سعید عید حزب الله است                            دشمن ز شکست خویشتن آگاه است

چون پرچم جمهوری اسلامی ما                                جاوید به اسم اعظم الله است

                                                     * * *

این عید سعید عید اسعد باشد                                ملت به پناه لطف احمد باشد

بر پرچم جمهوری اسلامی ما                                   تمثال مبارک محمد باشد

 

/ 0 نظر / 5 بازدید