آمریکا بمب اتمی بزرگی است

شعری از علی محمد مودب

 

برای دولت زورگویی به نام  آمریکا

 که تاریخ مصرفش رو به پایان است.

 

 ۱-

شهیدی از خورشید فرود آمد

و موشکی به ماه رفت

پروانه ای بر گلی نشست

و راکتی از پنجره‌ای وارد شد

 

نظامیان و شاعران فریاد می‌کشند

ماهواره‌ها

از نقل و انتقالات فوتبال خبر می‌دهند

ماهواره‌ها بی‌خبرند

بی خبرند از اتفاق‌هایی که میان خورشید و زمین

در حال وقوع است

بی خبرند از نزول لشکرهای شهید

و شهیدانی

که اطراف راکتورهای اتمی پرواز می‌کنند

 

آمریکا بمب اتمی‌بزرگی است

که کریستف کلمب کشف کرد

و شهیدان خنثی خواهند کرد

 

۲-

آمریکا

آمریکا

آمریکا

مرگ بر آمریکا

مرگ بر امریکا

 از همه قاره ها این فریاد شنیده می شود

 

کاشفان با کشتی ها و شراب

به آمریکا رفتند و مست کردند

از کوه‌هایش بالا رفتند و ادرار کردند

موهای سرخش را تراشیدند

پوست سرخش را کندند

و پرپر کردند بوفالوها و گل‌های سرخ را

پسران فراری با کشتی ها و باروت

به آمریکا رفتند و شلیک‌کنان وجب‌به‌وجب

پوست سرخش را کندند

آن‌گاه کاشفان حرفه‌ای بازگشتند

با هواپیماهای غول پیکر و بمب های اتم

برای کشف رد‌پاهایشان

برای کشتن پدرانشان و کشف عورت مادرانشان

آمریکا

آمریکا

آمریکا

مرگ بر آمریکا

مرگ بر آمریکا

 از همه قاره ها این فریاد شنیده می شود

 

چگونه می توانند دوست داشته باشند

یک و دو و سه و چهار

پنجی را که گمان می‌کند نخستین اعداد است؟

چگونه می‌توانند دوست داشته باشند سامورایی‌ها

فوکویاما را ؟

چگونه اقیانوس ها می‌سی‌سی‌پی ‌را دوست بدارند

چگونه درخت تبر را دوست بدارد؟

چگونه دوست بدارد آفتاب تابان

انفجار اتمی هیروشیما را ؟

 

/ 0 نظر / 4 بازدید