دانی چرا جبین علی را شکافتند ؟

 

 

شب بود و اشک بود و علی بود و چاه بود
فریاد بی صدا ، غم دل بود و آه بود
دیگر پس از شهادت زهرا به چشم او
صبح سفید همچو دل شب سیاه بود
دانی چرا جبین علی را شکافتند؟
زیرا به چشم کوفه عدالت گناه بود
خونش نصیب دامن محراب کوفه شد
آن رهبری که کعبه بر او زادگاه بود
یک عمر از رعیت خود هم ستم کشید
اشک شبش به غربت روزش گواه بود
دستش برای مردم دنیا نمک نداشت
عدلش به چشم بی نگهان اشتباه بود
هم صحبتی نداشت که در نیمه های شب
حرفش به چاه بود و نگاهش به ماه بود
مولا پس از شهادت زهرا غریب شد
زهرا نه یار او که بر او یک سپاه بود
وقتی که از محاسن او می چکید خون
عباس را به صورت بابا نگاه بود
" میثم!" هزار حیف که پوشیده شد ز خون
رویی که بهر گمشدگان شمع راه بود


شعر از غلامرضا سازگارپی نوشت:
این روزها یک سؤال در گلویم مانده ، یک سؤال در روزگار آزگار از نامردمان کوفه: ای یتیمان کوفه که در داغ بابای غریب تان نشسته اید، روز عاشورا که جوانی برومند شده بودید، کجا بودید؟
الباقی روضه غربت عاشورا را خود در دل بخوانید.
یا علی


/ 0 نظر / 24 بازدید