برخیز و قصیده ای بخوان، خواهر جان !

برای آیات القرمزی و همه خواهران مظلوم بحرینی ام

 

آیات القرمزی

 

 تردید حرام است، خودت می گفتی!

تقدیر به کام است خودت ، می گفتی!

برخیز و قصیده ای بخوان، خواهرجان!

هنگام قیام است  ، خودت می گفتی!

 ----- 

خورشید شکفته در دل شب... آیات 

از سوره ی ایثار، لبالب  ... آیات

از هیچ مصیبتی نخواهد ترسید

شاگرد کلاس درس زینب ، آیات

 ----

او راز بلیغی از عنایات  خداست

در دفتر شعر او روایات خداست

با وعده ی فتح عاشقان آمده بود

این مصحف زخم خورده آیات خداست

----

ای کاش که تا ازل ، زمان برگردد

تا لاله به دامان  جنان برگردد

از آتش عصیان زمین ، می ترسم

"آیات" خدا به آسمان برگردد

 ----

ای شاعر زخم های ممتد ... آیات

وی از همه شاعران سرآمد... آیات

ایام عزای فاطمه نزدیک است

پهلوی تو هم شکسته شاید ... آیت !

 

شعر از میلاد عرفان پور

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید